How to Shoe a Horse

                             How to Shoe a Horse                           


             How to shoe a horse step by step            

Skoning av Häst
Hovvård 
En av de absolut viktigaste grunderna i hästens skötsel är god hovvård. Här visar vi hur Hovslagaren arbetar. Hovarna ska verkas regelbundet av en utbildad och kunnig hovslagare. Får hästen gå för länge mellan verkningsperioderna påfrestar det leder och ligament på ett negativt sätt, vilket kan leda till hältor. Det är viktigt med verkning redan som föl med tanke på hästens exteriör. Då finns det mycket som kan åtgärdas. Ta dit hovslagare redan vid 14 dagars ålder för en översyn. Det man kan åtgärda upp till 6-7 månaders ålder är felaktigheter i benställningar som kan ge skador på leder och ligament. En oskodd Häst verkas ungefär var åttonde vecka. Hästar med skor skos om var sjätte vecka eftersom man vill behålla den hovvinkel som är bäst för hästens exteriör och hållbarhet. Vinklarna ändrar sig under längre tid får hästen oftast en lång tå. Det påverkar överrullningen i stegen, vilket i sin tur frestar på leder och ligament och ger strykskador. För långa uppehåll mellan skoningarna påverkar hovmekanismen negativt. Det får aldrig gå så långt att hoven börjar växa över skon. det blir dåligt understöd i trakten. En bra hovslagare verkar ridhästar med korta tår och låga trakter efter hästens exteriör. Det ska vara ett tillräckligt utlägg både bak och åt sidorna för att tillåta rörelsen i hoven. Skor har man framför allt för att det är ett slit- och halkskydd då de flesta hästar används på ett sådant underlag att de inte kan gå barfota. Det är visserligen fördelaktigt för hoven att gå barfota, men om slitaget blir för stort kan det ha en negativ påverkan på hela hästen.


11 steg med Eurohorse Hovslagare:1. Hoven kratsas ren.
2. Nitarna slås av för att ta bort skon.3. Skon tas bort med Bräcktång.4. Hoven ansas med Hovkniv, överflödigt horn avlägsnas.5. Hoven verkas med Verktång.


6. Hoven raspas för att få fram den perfekta planheten.7. Skon riktas efter Hoven och sömmas på.8. Sömmarna vrids av på utsidan.9. Nitarna dras med Nitjärn.10. En fåra raspas under den blivande niten.11. Niten fälls in med Nittång. Slutfinish av den nyskodda Hoven. Nu är den klar.

Kommentarer

Populära inlägg