Hovproblem

Utan hov - ingen häst, lyder ett gammalt tänkvärt talesättSpiktramp

Orsak
Spiktramp är precis vad det låter som, att hästen trampat på något spetsigt som gått in via sulan eller strålen in i kötthoven.

Behandling
Han poängterar att det är viktigt att veta vilken väg exempelvis spiken har tagit inne i foten.
- Om du drar ut den själv, lägg på minnet vilken riktning spiken haft och hur djupt den gått. Om hästen kan ställa ner foten kan det vara lika bra att låta föremålet sitta kvar tills veterinären kommer. Då blir det lättare för honom eller henne att se vad inuti foten, till exempel senor, som kan ha skadats.
Hovslagaren samarbetar ofta med veterinären i sådana här fall, genom att verka upp ett dräneringshål. Genom hålet ser veterinären till att får ut allt var. Därefter lägger han eller hon på ett hovbandage och hästen får vila.


Sömstick/sömtryck

Om en söm punkterar kötthoven under skoningen kallas det för sömstick. Hovslagaren märker det direkt eftersom det kommer blod ur spikhålet. Sömtryck, det vill säga att en söm slagits i så pass nära kötthoven att den ligger och trycker, är svårare att upptäcka. Diffus hälta kan komma efter hand, blir hästen oren i gången när den är nyskodd kan man därför misstänka sömtryck.

Behandling
Om ett sömstick eller ett sömtryck uppstått så tar man bort den aktuella sömmen och undviker att spika i det hålet. Hovslagaren brukar spruta in lite Jodopax eller liknande för att motverka bakterietillväxt. Hästen får vila tills eventuell hälta, värme och puls är borta.

Hornspricka

En hornspricka går uppifrån kronranden och neråt (jämför med "hornklyfta" som är tvärgående). Travhästar får oftast sprickor på insidan av hoven medan det hos ridhästar är vanligare med tåsprickor.

Orsaker
Många faktorer samverkar och påverkar hornkvaliteten. Dålig hornkvalitet ökar i sin tur risken för sprickor. Förutom arvet har olika miljöfaktorer, såsom kalcium/fosfor-kvoten i fodret, betydelse.

Behandling
Man behöver se den enskilda sprickan för att kunna svara på hur den ska behandlas.
- Det kan hjälpa att korta upp tån på hästen om det är orsaken. Själva sprickan brukar man fixera eller spänna ihop med agraffer eller nitar. Det går också att skruva och armera, för att sedan plasta över.
Vad gäller läkningstid så får man räkna med den tid det tar för hornet att växa ner. Har sprickan gått hela vägen upp kan det alltså ta ett år innan den är borta. Vissa hästar har kvar sprickor hela livet eftersom hästen belastar så att sprickan går upp på nytt. Det absolut viktigaste är alltså att ta reda på orsaken till sprickan, så att man kan förebygga att den kommer tillbaka!


Hornklyfta

När en spricka är tvärgående kallas den istället för klyfta.

Orsak
- Ofta är det gamla trampskador som orsakar hornklyftor.

Behandling
- Det är viktigt att skära rent ordentligt så att det inte samlas grus i klyftan. Den kan annars ge upphov till hovbölder. Beroende på hur hovklyftan ser ut väljer man om den behöver plastas eller inte. Får man öppna den mycket behöver man lägga ett mottryck för att förebygga läderhudsframfall.

White Line Disease

Den här sjukdomen kallas också för bärrandsröta.

Orsak
Bakterier äter sig in vid den vita linjen på hoven och området fräts sönder av röta (svart sörja). Så småningom kan det äta sig uppåt och leda till en hålvägg, det vill säga en separation mellan hornkapseln och kötthoven.
Unga hästar som verkats hårt drabbas lättare eftersom de är mjukare i hornet.

Behandling
Ofta behöver man ta bort all drabbad vävnad, inklusive den del av hovväggen som täcker vävnaden. Vanligast är att veterinären skär upp hoven utifrån och sedan gipsar den. I värsta fall måste hästen opereras, man kan behöva ta bort uppåt 50-60 procent av hovväggen och sulan.
Förebygg genom att hålla koll på hästens hovar och genom att dränera hagmarkerna. Hittar ni bärrandsröta hos en häst på lösdriften är risken stor att fler av dem drabbats.

Kommentarer

Populära inlägg