Hovslagare priser

Hovslagare
Välkommen till professionella Hovslagare i Sverige!
Erfarenhet från alla typer av hästar: Ridhästar, ponnyer, arbetshästar och travhästar.

Våra hovslagare är bla utbildade på Hovslagarskolan i Uppsala/Skara, föregånget av lärlingstider på flera år.
Praktik på kända stall.
Förkovrande inom Hovslageri.
Yrkesverksamma proffessionella inom Hovslageri.

Våra Hovslagare jobbar efter följande mål:
Att sätta hästens välbefinnande i centrum.
Att ha en öppen dialog med tränare, skötare, ägare.
Att alltid agera för hästens bästa.
Att alltid se hästen som en individ.
Vara lojal/korrekt mot kunder/kolleger.
Att ha en fullt verkande service 24 tim/dygn för din häst.

Specialiteter:
Problemhästar
Balansering
Varmskoning
Hovsjukdomar
Verkning av föl/unghästar

Hovslagare Stockholm

Hovslagare Göteborg

Hovslagare Jönköping

Hovslagare Helsingborg

För mer information, upptagningsområde samt prisuppgift gå in på vår hemsida
Hovslagare Sverige

Välkomna!

Kommentarer

Anonym sa…
Min häst står utanför Stockholm en helskoning med 4 nya skor kostar 900kr.Är det ett bra eller dåligt pris?

Minna
Anonym sa…
Detta är ett mycket bra pris för skoning i Stockholm.
Anonym sa…
En marknad med fri konkurrens är en marknad där företag oberoende av varandra bedriver samma näringsverksamhet och tävlar om kunderna, dvs. en marknad där alla företag är utsatta för ett konkurrenstryck från de andra företagen. Effektiv konkurrens erbjuder goda möjligheter för företagen men också en rad fördelar för konsumenterna: lägre priser, högre kvalitet, större urval osv.

Syftet med EU:s konkurrensregler är att se till att det råder fri och rättvis konkurrens i EU. EU:s konkurrenspolitik (artiklarna 101-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) bygger på fem principer:
•Förbud mot konkurrensskadliga avtal och förfaranden och mot missbruk av dominerande ställning som kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden (antitrustregler).
•Förebyggande kontroll av företagskoncentrationer som påverkar hela EU, för att se om konkurrensen begränsas.
•Kontroll av stöd som ges av en medlemsstat och som hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller en viss produktion.
•Konkurrensutsättning av sektorer där det offentliga tidigare har haft monopol, t.ex. tele-, transport- och energimarknaderna.
•Samarbete med konkurrensmyndigheter utanför EU.

Europeiska kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter ser till att EU:s konkurrensregler följs. De samarbetar inom det europeiska konkurrensnätverket för att se till att reglerna tillämpas verkningsfullt och enhetligt.

Populära inlägg