Hovsjukdomar

Hovsjukdomar hos hästar


HOVMEKANISM

Hur fungerar hoven?

Med "hoven" menas hornkapseln och de delar som den omsluter.

Hoven bär vikt, klarar att nötas och tar emot och absorberar en del av de krafter som uppstår när hoven träffar marken och från hästens egen tyngd under rörelse. På vintern ska hoven också klara av att transportera hästen över hal mark.

Hoven landar först på bakre delen, trakterna. Stråle och elastiska putan expanderar utåt, åt sidorna, strålen plattas till och hovens bakre del vidgas när hovbrosk och traktväggar rör sig utåt. Hoven kan vidgas 5-10 mm i traktväggarnas bakre del på en häst utan skor. Detta är en mycket förenklad förklaring av en process med många moment inblandade. Av detta framgår dock att det är viktigt att strålen får kontakt med marken för att undvika försämrad stöddämpning.

Den här mekaniken skyddar mot skador genom den dämpande effekten, men ser också till att cirkulationen i hoven fungerar. En häst med felaktiga beslag (skoning) eller felaktig verkning, kan få försämrad cirkulation av näringsämnen. Detta i sin tur kan t ex ge försämrad hornkvalitet eller skador i andra strukturer "högre upp" i benet.

FÅNG

Vad är fång?

Man känner fortfarande inte till de exakta mekanismerna bakom denna sjukdom.

Man vet att det sannolikt handlar om någon form av allergisk reaktion, ofta pga av ett alltför hastigt foderbyte som gett en rubbning av tarmfloran. Man vet också att besväret är mer vanligt hos vissa typer av hästar, t ex shetlandsponnier. Fång kan också drabba ston som nyligen fölat, s k förlossningsfång. Det anses ha ett samband med att efterbörden inte lossnat i normal tid.

Den allergiska reaktionen påverkar hela kroppen, men ger de allvarligaste symptomen, eller skadorna, i hovarna. Kärlskador i den blodrika läderhuden gör att kärl brister och även att proppar bildas.

Det finns ingen behandling att sätta in mot själva den allergiska reaktionen, utan istället syftar behandlingen till att dels undanröja eventuellt överskottsutfodring och dels ge hästen preparat som dämpar inflammation och ger smärtlindring.

Fång kallas på engelska laminitis.


Vad orsakar fång?

Man känner fortfarande inte till de exakta mekanismerna bakom denna sjukdom.

Man vet att det sannolikt handlar om någon form av allergisk reaktion, ofta pga av ett alltför hastigt foderbyte - dvs även foderbyte som består i att man släpper hästen på ett kraftigt försommarbete. Fång kan också drabba ston i samband med fölning.
Man vet också att besväret är mer vanligt hos vissa typer av hästar, t ex shetlandsponnyer. Man har tidigare ansett att framför allt överutfodring med protein orsakar fång. Numera diskuteras också förhöjda givor av kolhydrater som utlösande orsak.

Den allergiska reaktionen påverkar hela kroppen, men ger de allvarligaste symptomen, eller skadorna, i hovarna.


Hur behandlas Fång?

Det finns ingen behandling att sätta in mot själva den allergiska reaktionen, utan istället syftar behandlingen till att dels undanröja eventuellt överskottsutfodring, dels ge hästen preparat som dämpar inflammation och ger smärtlindring. Veterinär bör tillkallas omedelbart för att undersöka och medicinera hästen.

Hästens foderintag begränsas under något dygn och övervakas därefter noga. Hästen ska vila fullständigt och stå på mjukt underlag. Om fånganfallet kommer i samband med en fölning ska man kontrollera att hela efterbörden kommit ut ur stoet. När smärtan minskat ska hovslagaren korta tårna så mycket som möjligt. Ofta skos hästen med ett fångbeslag. Det underlättar för hästen att rulla över tån när den går.

Om hästen blir frisk eller inte beror till stor del på hur snabbt behandling sätts in och om veterinär och hovslagare kan förhindra att hovbenet inne i hoven roterar.

Risk för återfall finns vilket gör att dessa hästars foderstat alltid måste övervakas noga.


Hur länge varar fång?

Det varierar. Om behandling sätts in snabbt vid ett akut insjuknande och hästen snabbt börjar visa bättring efter insatt behandling, så är prognosen ganska god. Man brukar dock säga "en gång fånghäst, alltid fånghäst" eftersom en häst som en gång haft fång lättare får det igen än en frisk häst. Om hovbenet sänkts eller roterats blir hästen inte bra igen.


Hur undviker jag att min häst får fång igen?

Var försiktig med alla sorts foderbyten. Skall någon foderdel bytas ut eller ny sort introduceras i foderstaten, blanda upp lite av det nya med det gamla och byt gradvid ut fodret under en 14-dagars period.

Ponnyer som tidigare haft fång skall inte släppas på kraftiga beten.

Undvik överutfodring och övervikt. Var försiktig med det proteinrika späda gröngräset på försommaren.
Mer information om Fång hos häst
HOVBÖLD

Vad är en hovböld?

Hovböld är ett annat namn för inflammation i läderhuden med varbildning. Läderhuden blir infekterad, vilket kan ske i samband med tramp, spiktramp, sömstick (vid skoning) etc.
Varet i inflammationen kan leta sig ut i kronranden, sulan eller ballarna. I vissa fall läker en liten hovböld av sig själv utan att ge hästen några symptom.

Ofta blir dock hästen halt, hoven kan bli varm och pulsen kan vara kraftigare än normalt. Med en s k visitertång kan ofta veterinär eller hovslagare avgöra var hovbölden är placerad. Bölden dräneras och spolas ur. Hästens stelkrampsskydd bör kontrolleras.

Prognosen är oftast bra.


Hur behandlas en hovböld?

Med en s k visitertång kan ofta veterinär eller hovslagare avgöra var hovbölden är placerad. Bölden dräneras och spolas ur. Om bölden dräneras via sulan och dränhålet är stort sätter veterinären ett mottryck i hålet, oftast av gips. Hästens stelkrampsskydd bör kontrolleras.

Om man inte kan lokalisera var bölden sitter brukar man sätta på ett våtvärmande omslag kring hoven. Det gör att bölden ofta aktiveras och börjar leta sig utåt. Efter några dagar kontrollerar man med visitertången igen och försöker hitta och dränera bölden.

Prognosen är ofta god. Fistel kan i vissa fall bildas som en komplikation.

HOVSPRICKA


Vad är en hovspricka?

Hovspricka är en spricka i hovens horn - kallas därför med ett riktigare namn för hornspricka. Sprickorna löper i hovväggen och är mycket vanliga. Man delar in sprickorna utifrån var de är placerade; trakt, tå, sido, hörnstöd eller trakthörn. En genomlöpande spricka sträcker sig från bärrand till kronrand, genomgående är den om hela väggen in till lamellhuden är inblandad.
En spricka kan vara ytlig eller djup.


Min häst får ofta hovsprickor - varför?

Orsakerna till att hoven spricker är många. Felaktig belastning av hoven - dvs att hoven belastas ojämnt - kan ge en tunnare vägg med sämre horn som lättare spricker. Felaktig verkning eller skoning kan också ge ojämn belastning med spricka som följd. Trampskador kan också ge sprickor.

Torrt horn, hovform, eftersatt hovvård, sår och skador i kronranden kan vara andra orsaker till att hornet spricker.

Vi rekommenderar att du talar med din hovslagare om din hästs hovsprickor och vad ni kan hitta på för att förbättra situationen.

STENGALLA

Vad är en stengalla?

En blödning i läderhuden. Ger missfärgning av hornet där stengallan är placerad. Stengallor orsakas ofta av tryck underifrån, därav namnet sten-galla, men kan också uppstå om en sko är felplacerad och trycker mot hornet. Tänk på att skornas placering förändras vartefter hoven växer, något som kan göra att skon börjar trycka mot sulan och kan ge stengalla.

Hästen blir öm i sulan och kan ibland också reagera vid undersökning med s k visitertång. Hälta kan förekomma.

Hovslagare behandlar ofta problemet genom att ta minska trycket på sulan. Ofta användes sedan en s k ringsko med sula för att ge jämn belastning. Om hästen är halt, hoven varm, om du känner ökad puls kan en infektion vara aktuell - då skall du alltid kontakta veterinär

STRÅLRÖTA

Vad är strålröta, varför uppstår det och hur behandlas det?

Vid strålröta bildas en svart, illaluktande "gegga" kring strålen. Oftast bara mittstrålfåran, men ibland också strålen i sin helhet. Strålen kan i allvarliga fall vara helt upplöst.

Orsaken anses oftast vara en illa skött stråbädd där urin och träck inte tas bort och bädden får stå blöt med mycket ammoniak som kan lösa upp hornet. Vissa källor anger att också leriga paddockar kan ge strålröta. Hovlitteratur anger dock bristande hovfunktion med djupa strålfåror och trång hovform som den viktigaste bakomliggande orsaken. En häst med denna hovform, som dessutom står på en dåligt underhållen ströbädd, har alltså större risk att drabbas än annars.

Hovslagare eller veterinär ser över hoven och ser till att hovfunktionen stimuleras. Utomhusvistelse på fastare mark och torr bädd inomhus är bra. Hoven kratsas endast ur när hästen lämnar stallet - ej när den kommer in. Den jord/lera som hästen kan ha trampat in i stålfårorna skyddar mot uttorkning under natten. Givetvis kontrollerar man dock att det inte finns stenar eller annat som kan skada hoven.

Prognosen är oftast bra.

TORRA HOVAR

Min häst har torra hovar, vad kan jag göra?

Torra hovar är vanligt och kan medföra försämrad hovmekanism och ge hornsprickor.

Fukt tillförs hoven inte bara utifrån, utan också via blodet - mycket motion på bra underlag, som ger en bra cirkulation i hoven, kan alltså göra att hoven blir "fuktigare".
Om du skall tillföra hoven fukt utifrån ska du inte använda salvor. De kan isolera mot fukt, stöta bort den, och göra att hoven blir torrare.
Fukt kan tillföras med särskild hovlera. Var du kan köpa sådan kan du sannolikt få besked om från din hovslagare. Hådéns hovslageri på Solvalla travbana har lera. Har du en box "över" som du kan ge en fuktig bädd, kan du låta hästen stå i en sådan periodvis under dagen. Viktigt dock att den inte smutsas ner med urin, eftersom ammoniak inte är bra för hoven. Ett alternativ är en vattenspilta.

Fuktpaddar finns att köpa i hästshopar. Man fuktar dem och sätter fast dem runt hoven över natten. Istället för paddar kan vanliga disktrasor användas. Kom ihåg att hålla dem rena, dvs byta varje dag och tvätta de gamla. Blir de smutsiga finns risk att småsår i karleden blir infekterade.

Mer information om hovsjukdomar Kommentarer

Populära inlägg