Hovslagare sökes

Hovslagare Sökes
Här kan du som ridskola,travstall,hästägare,privatperson,hästföretagare eller tränare annonsera efter hovslagare till dina hästar,ni kan annonsera med era egna uppgifter eller så förmedlar vi kontakten,anonymt.
Här kan du som hovslagare lämna  ditt kostnadsförslag på efterfrågad tjänst.
Ridskola söker Hovslagare                                                                                           

Ridskola i Stockholm
Ridskola i Stockholm  med 22  st hästar samt 15 st ponnyer infordrar härmed anbud på följande tjänster:
Skoning på alla fyra hovar utav 22 st hästar  var sjätte vecka.
Skoning på alla fyra hovar utav 15st ponnyer  var sjätte vecka.
Tappskor skall påsättas samma dag som avtramp sker.

Kostnaden för skoning skall anges i kronor exklusive moms per månad,alltså totala kostnaden för Hovslageri.
Anbudstiden gäller i ett år därefter ny upphandling

Anbudsinfordranden äger själv rätt att välja hovslagare

Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 20 November 2014

Anbud  på Hovslageri sänds till Anbud Hovslagare
Ridskola i Göteborg
Ridskola i Göteborg  med 12 st hästar samt 8 st ponnyer infordrar härmed anbud på följande tjänster:
Skoning på alla fyra hovar utav 12 st hästar  var sjätte vecka.
Skoning på alla fyra hovar utav 8 st ponnyer  var sjätte vecka.
Tappskor skall påsättas samma dag som avtramp sker.

Kostnaden för skoning skall anges i kronor exklusive moms per månad,alltså totala kostnaden för Hovslageri.
Anbudstiden gäller i ett år därefter ny upphandling

Anbudsinfordranden äger själv rätt att välja hovslagare

Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 20 November 2014

Anbud  på Hovslageri sänds till Anbud HovslagareRidskola i Mullsjö
Ridskola i Mullsjö  med 28 st hästar samt 24 st ponnyer infordrar härmed anbud på följande tjänster:
Skoning på alla fyra hovar utav 28 st hästar  var sjätte vecka.
Skoning på alla fyra hovar utav 24 st ponnyer  var sjätte vecka.
Tappskor skall påsättas samma dag som avtramp sker.

Kostnaden för skoning skall anges i kronor exklusive moms per månad,alltså totala kostnaden för Hovslageri.
Anbudstiden gäller i ett år därefter ny upphandling

Anbudsinfordranden äger själv rätt att välja hovslagare

Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 20 November 2014

Anbud  på Hovslageri sänds till Anbud Hovslagare
Tävlingsryttare söker Hovslagare                                                                                      

Tävlingsryttare i Jönköping vill ha in kostnadsförslag på skoning utav 5 stycken hästar,inklusive tappskojour

Anbud  på Hovslageri sänds till Anbud HovslagareTävlingsryttare i Stockholm vill ha in kostnadsförslag på skoning utav 3 stycken hästar,inklusive tappskojour

Anbud  på Hovslageri sänds till Anbud HovslagareTävlingsryttare i Göteborg vill ha in kostnadsförslag på skoning utav 8 stycken hästar,inklusive tappskojour

Anbud  på Hovslageri sänds till Anbud Hovslagare
Travtränare söker Hovslagare                                                                                            Uppfödare söker Hovslagare                                                                                             
Turridning söker Hovslagare                                                                                               
Stuteri söker Hovslagare                                                                                                   

Privatperson söker Hovslagare                                                                                          

Hobbyryttare i Jönköping vill ha in kostnadsförslag på skoning utav 5 stycken hästar.

Anbud  på Hovslageri sänds till Anbud Hovslagare

Annonsera

Anbud Hovslagare

Alternativ 1
Annons hovslagare sökes med egna kontaktuppgifter.

Alternativ 2
Annons hovslagare sökes där vi förmedlar svaren,helt anonymt.


Pris annons hovslagare sökes

Alternativ 1 kostar 500:- för två månader


Alternativ 2 kostar 800:- för två månader


Sänd din annons till Hovslagare Sökes


Betala din annons till Bankgiro 5889-6820 märk med Hovslagare anbud


Kommentarer

Konkurrens sa…
En marknad med fri konkurrens är en marknad där företag oberoende av varandra bedriver samma näringsverksamhet och tävlar om kunderna, dvs. en marknad där alla företag är utsatta för ett konkurrenstryck från de andra företagen. Effektiv konkurrens erbjuder goda möjligheter för företagen men också en rad fördelar för konsumenterna: lägre priser, högre kvalitet, större urval osv.

Syftet med EU:s konkurrensregler är att se till att det råder fri och rättvis konkurrens i EU. EU:s konkurrenspolitik (artiklarna 101-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) bygger på fem principer:
•Förbud mot konkurrensskadliga avtal och förfaranden och mot missbruk av dominerande ställning som kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden (antitrustregler).
•Förebyggande kontroll av företagskoncentrationer som påverkar hela EU, för att se om konkurrensen begränsas.
•Kontroll av stöd som ges av en medlemsstat och som hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller en viss produktion.
•Konkurrensutsättning av sektorer där det offentliga tidigare har haft monopol, t.ex. tele-, transport- och energimarknaderna.
•Samarbete med konkurrensmyndigheter utanför EU.

Europeiska kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter ser till att EU:s konkurrensregler följs. De samarbetar inom det europeiska konkurrensnätverket för att se till att reglerna tillämpas verkningsfullt och enhetligt.

Populära inlägg