Hantering av Hästar

Hantering av Häst
Relationen mellan Häst och människa har en lång och varierande historia. Från början användes hästen mest som krigskamrat men den blev efter hand en viktig kamrat som dragdjur och för transport. Numera används hästen främst för reakreation,sällskap och sport.

Olika användning av hästen medför att den hanteras av många olika slags människor; professionella,oproffessionella,nybörjare och amatörryttare, uppfödare, hästskötare, hovslagare, veterinärer osv. Intensiviteten i samspelet mellan människa och häst varierar mellan kortvarig (t ex för veterinärer) till mer långvariga relationer som uppstår mellan Hovslagaren hästägaren och hans/hennes häst. Vid varje enskilt tillfälle finns risk för problem i kommunikationen mellan människa och häst.

Man kan rent allmänt dra slutsatsen att Människans reaktion i kontakten med en Häst påverkas av Människans temperament. Även personlighet och erfarenhet hos personen som hanterar hästen påverkar den liksom vilka tidigare erfarenheter hästen har av människor. Eftersom det finns så lite vetenskaplig forskning om hur man bör närma sig hästar kan man idag inte avgöra vilket som är det bästa sättet för människan att kommunicera med och handskas med hästar. Det finns däremot tillräcklig kunskap om hästars beteende och även metoder för att hjälpa både professionella och amatörryttare att handskas med hästar på ett sätt som kan förebygga olyckor.

Det bästa vi kan göra för närvarande är att träna människor så att de lär sig att göra sina egna observationer av hästens beteende och att vara uppmärksamma,mottagliga på hästens kroppshållning och signaler. Om människor blir bättre på att läsa av och tolka hästens reaktioner så är hästen själv den bästa tänkbara läromästare för hur den ska hanteras samt även hur man anpassar sig till olika slags hästar. De som lyckas bäst i Hantering av Hästar är de som har en medfödd begåvning i detta som kallas Hästkännare-Hästmänniska.
Vid all Hantering av Hästar är det alltid mycket viktigt att läsa Hästens syn på saken.Vid Skoning av Hästar är man mycket intim,man fasthåller ett ben på Hästen,alltså man har fixerat den största Flyktinstinkten-Detta kräver stor respekt från Hästen-Respekt är något man förtjänar inte något man pratar om.
När man ska sko en importerad häst är det viktigt att känna till följande,de flesta hästar i Europa har alltid sin egen hästskötare(Groom) med sig vid skoning som ansvarar för att hästen uppför sig vid skoning,hästen hålls alltid i ett grimskaft(hästarna är inte vana vid att bli uppbundna vid skoning,samt lämnade utan sin skötare).De flesta importerade hästar är väldigt lättskodda om man beaktar ovanstående.
Där konsten slutar,vidtar våldet.

Kommentarer

Populära inlägg