Fång

Fång hos Häst

laminitisFång är en vanlig sjukdom, där symptomen framför allt visar sig i hovarna.

Det finns tre situationer då hästar brukar få fång – efter en förlossning, vid felaktig utfodring och vid hård eller långvarig ansträngning. Upprepad kortisonbehandling kan också öka benägenheten hos en häst att få fång.

Efter en förlossning kan stoet få livmoderinflammation om inte efterbörden har avgått som normalt. Inflammationen orsakar i sin tur blödningar i små kärl, framför allt i hovarnas läderhud.

Om sjukdomen beror på felaktig utfodring har det att göra med att tarmfloran har rubbats på något sätt. Vanliga orsaker är:

Att hästen släppts på näringsrikt bete, utan invänjningsperiod.


Att den har fått för mycket kraftfoder.


Snabba foderbyten. En häst måste alltid successivt vänjas vid nytt foder.


Gamla hästar tuggar sämre och har allmänt försämrad ämnesomsättning.


I slutet av en betessäsong kan hästen äta växter den ratat tidigare.


I dag är fång orsakad av överansträngning ganska sällsynt.

Symptomen
Ett akut fånganfall har ofta ett drastiskt förlopp. Hästen svettas, har hög feber och allmäntillståndet är kraftigt påverkat. Rörelseförmågan är starkt nedsatt. En fånghäst sätter ofta bakbenen långt under sig och rör sig med stelt sträckta framben. Hovarna är varma. Den har mycket ont i hovarna, och rör sig som om den "hade gått på glödande kol".

Varje häst med fångsymptom skall snabbt komma under veterinärbehandling! Det är viktigt för att förebygga bestående förändringar i form av hovbenssänkning.

Behandling
All behandling går ut på att orsaken till sjukdomen identifieras och avlägsnas. Om hästen visar symptom på fång måste alltid veterinär tillkallas!

I det akuta stadiet sätter man in medicinering (smärtlindrande/antiinflammatorisk) samtidigt som kraftfodret dras in. Hästen kan behöva laxeras så att tarminnehållet försvinner. Hästen ska stå i en box med mjukt underlag eller i en sandpaddock. Ofta ordinerar veterinären uppföljande behandling i form av verkning av hovarna (tvärtå) och skoning med sk PG-beslag.

Förebyggande råd
Vänj alltid hästen långsamt vid ett nytt foder och gräs.


Hos äldre hästar bör man se över tänderna och vara noggrann med hovvården både före och efter betet.


Undvik upprepade kortisonbehandlingar, och behandla aldrig fång med kortison.


Shetlandsponnyer och russ verkar löpa större risk att drabbas av fång, men sjukdomen är vanlig hos alla raser.

Text: Anna Resjö


Fång

Fång är ett allvarligt allmäntillstånd

- Den klassiska fången är ett helkroppsproblem, hästen sätter bakbenen under kroppen och frambenen framför för att avlasta. Fång är nog en diagnos som inkluderar flera sjukdomar. Man vet inte riktigt vad det är som utlöser, men det kan vara fler saker, säger Ove Wattle från SLU.
Sjukdomen nämns i litteraturen redan under medeltiden.
- Klassisk fång drabbar hela hästen, men det är viktigt med hovarna och det är där vi får bestående men.
Att hästar får reaktioner när de börjar äta gräs är allmänt känt:
- Histodin ger svullnad i lymfkörtlar och ben. Det ses i början av betet.
- Man skiljer på belastningsfång och klassisk fång. En häst kan utveckla belastningsfång på ett ben, att den vilar på ett bakben och får belastningsfång på det andra.
Vid klassisk fång beskriver man den kliniska bilden med att dela in i olika Obelgrader från ett till fyra. Vid grad ett står hästen frekvent och skiftar vikt mellan benen (lyfter fötterna). I skritt ses ingen hälta men i trav ses ett kort och ”styltigt” steg. Vid grad fyra står hästen med bakbenen under sig och frambenen framför sig i en klassisk fång-position för att avlasta sig. Den är väldigt halt!
De första symptomen ses inom 24-28 timmar:
- Fånghästar har vanligen feber i utvecklingsstadiet och i enstaka fall i det direkt akuta skedet.
Ökad värme kan kännas i hovvägg och kronrand. Förstärkt digitalpuls. Kroppsställningen varierar med antalet ben som är affekterade.
När hovbenet belastas så trycks det nedåt. Hovkapseln runt är väldigt mjuk. Mellan hovkapsel och hovben är lamellager och lamelläderhud. Hovkapseln är så tajt att det inte finns plats för annat än läderhud. Lamellagret är elastiskt och tillåter rörelse.
Fång är en rörelsestörning orsakad av en försämrad hållfasthet i lamellagret som ger smärta i hovarna. Man kan se bilder på fånghästar där lamellagren slitits sönder under fånganfall. Vid snabba förändringar bildas dubbelsula.
- Man kan känna hovbenssänkning genom att trycka på kronranden med fingret. Det är då mjukt om hovbenet har sänkts.
Hovväggen speglar kronrandens läge vid produktion.

Akut fång:
Behandla eventuell primär orsak
Låt hästen stå still på bra underlag
Ge paraffinolja om fodermisstanke
NSAID och andra smärtstillande mediciner
Utfodra i högt läge om hästen har ont fram så den slipper böja sig ner
Vid behov justeras belastningsriktningar
- Smärtstillande ger man för att göra så drägligt som möjligt för hästen. Men det finns inget botemedel mot själva åkomman, det får naturen fixa själv. Bra att hästen står på ett mjukt underlag där det inte gör så ont.

Behandlingens mål:
Hästen ska bli så bra som möjligt
Den ska må så bra som möjligt under konvalescensen
Det ska vara praktiskt möjligt att genomföra
Till en rimlig kostad
- Fånghästar behandlas bäst i hemmet av erfaren hovslagare. Hästen ska verkas så att hovbenet får en chans att växa med väggen så långt som möjligt.
Fångränder på hovarna ses fem veckor efter anfallen. Dessa ska inte förväxlas med foderrand. Saker som foderbyten, mag- och tarmfloran, avmaskning, vissa fodermedel, verknings- och skoningsåtgärder, byte av miljö, allmän sjukdom, vissa mediciner (t.ex. kortison), fetma och inaktivitet kan också ge ränder.
- Mag- och tarmkanalen är A och O om hästen får fång och om den ska bli bra igen.
- Fettvävnad påverkar vävnadsförmågan, inte bara det att det blir mer att bära på.
- Man skiljer inte alltid på ponnyer och hästar när det gäller utfodring, vilket man borde göra. Där har islandshästar samma sammansättning som andra ponnyraser, förutom mankhöjden.
- Ha munkorg på betet. Det är bättre med hö än hösilage. Visserligen innehåller hö mer socker än hösilage men ändå så tål de hö bättre.
Efter ett fånganfall ska hästen alltid vila. Även vid lättare fånganfall ska den vila i två-tre månader. Vid tydlig lägesförändring av hovbenet så ska den vila från arbete i nio månader.
- En häst är aldrig lika fullgod efter en läkning av fång även om den blir bra.
Angående avlivning är det alltid en etisk fråga om hur ont hästen har.
- Har man en häst som lider eller en djurägare som inte kan ge hästen den skötsel som krävs, då bör hästens avlivas. Kan inte djurägaren hålla hästen på de förutsättningar som krävs, det vill säga ta in och ut varje dag hela sommaren och känns på puls och ben, då har man inte förutsättningarna att ta hand om fånghästen.
- Det viktigaste är den kliniska bilden – hur halt hästen är . Gå på hästens symptom och sedan får det se ut hur det vill på röntgen, tycker Ove.
Ove råder att ta av skorna och kolla lamellranden vid besiktning för hästköp.
- Återfallsprocenten beror på ägaren. En fånghäst är alltid en fånghäst.


Eva Eternell Hagen


Fång

Fång är en mycket komplex sjukdom som främst drabbar ponnyer, men ses även hos andra hästraser. Sjukdomen ställer till problem över hela världen och intensiv forskning pågår därför kontinuerligt. Då sjukdomsbilden och utlösande faktorer är relativt väl dokumenterade är den grundläggande orsaken (fysiopatologin) dessvärre ej fastställd.
Detta betyder att det ännu inte finns någon medicin mot sjukdomen fång utan behandling utgörs i form av symtomatisk medicinering (smärtstillande t ex fenylbutazon och finadyne), boxvila, foderförändringar, viktminskning och hovvård (t ex gipsbandage, verkning, PG-beslag).

Symtom på fång
Fång påverkar egentligen hela djuret, men det är främst i hovarna som symtomen blir påtagliga. Oftast drabbas båda framhovarna, men fång kan även uppstå i en hov (upplevs då som enhälta ), i tre hovar eller alla fyra hovarna.

Mild fång
stelhet ( upplevs ibland som stelhet i bakbenen ), går sämre på grus/asfalt än på mjukt underlag, problem med att vända. Hästen rör sig med korta trippande steg. Värme och puls i en eller flera hovar.

Kraftig fång
Rör sig ovilligt, gungar bakåt. Problem med att vända som ovan samt problem att lyfta respektive hov t ex vid kratsning av hovar. Skiftar vikt på frambenet. Tillbringar mer tid än vanligt att ligga ned. Dessa symtom kan eskalera till att hästen ligger ned hela tiden.

Utlösande faktorer
Överbelastning av kolhydrater. Den absolut vanligaste faktorn till att hästar får fång. Kolhydraterna påverkar tarmfloran i grovtarmen på ett negativt sätt. Här kan alla hästägare göra en insats för att undvika fång hos sina hästar (se senare).

1. Akut överbelastning. Tex då hästen kommit in i foderkammaren och förätit sig på kraftfoder. Vid kraftigt vår- och höstbete då gräset innehåller höga halter av fruktans (ett vattenlösligt socker).

2. Långvarig överbelastning. T ex överviktiga ponnyer ( övervikten kommer av för högt intag av energi, framförallt kolhydrater, i förhållande till hästens dagliga förbrukning

Infektioner/förgiftningar
T ex vid kvarbliven efterbörd hos ston, efter kolikoperationer och andra allmänna infektioner.Här finns teorier om att endotoxiner skulle vara utlösande faktorer eller att infektion/förgiftning stör tarmfloran på liknande sätt som kolhydrater.

Råd till er hästägare
1. Var försiktig med att släppa hästar på kraftigt bete (framförallt överviktiga och lättfödda ponnyer). Detta är särskilt viktigt på våren, men också på hästen då gräset växer en andra omgång. Gräset innehåller nämligen höga halter av fruktans vid dessa tider. Fruktans ökar också då gräset blivit "stressat" tex efter en frostig natt. Alltså: BEGRÄNSA TILLGÅNG TILL BETE!!!! Har man en överviktig ponny/häst så är den inte lämpad att släppas på bete mer än korta stunder.

2. Var försiktig med kraftfodergivan. Behöver din häst verkligen kraftfoder? Dodson & Horrell har tagit fram ett kraftfoder för "fånghästar", FIBERGY ( inte att förväxla med fibergi ). Fibergy kan med fördel ges som alternativt kraftfoder då det innehåller väldigt lite kolhydrater. Tycker man att hästen tappar för mycket vikt kan vegetabilisk olja t ex rapsolja blandas med fibergy.

3. Alla foderförändringar skall göras gradvis för att inte störa tarmfloran.

4. Har man problem med övervikt trots att hästen bara får hö / hösilage kan grovfibergivan bytas ut mot en del halm.

5. Glöm ej att ge mineraler och vitaminer ( ge extra vitamin E om olja ges ).

6. Regelbunden skoning + verkning


Veterinärbehandling av fång
Initialbehandling av fång:

1. Kliniskundersökning. Försök att identifiera underliggande/utlösande faktor/er.

2. Röntgenundersökning. Hovbensrotation + hovbenssänkning kan mätas och graderas, ger en indikation på prognos.

3. Smärtstillande. ( tex fenylbutazon, finadyne )

4. Verkning av hovar samt gipsbandage med klack. Gipsbandaget fördelar trycket bort från tån till trakten + strålen.

5. Mjuk bädd + strikt boxvila.

6. Förändring av fodergivan. Inget kraftfoder eller betfor/melass. Hö och halm (magert hö kan ges med fördel) ges 50:50, 1,5 % av hästens kroppsvikt. Om hästen är överviktig, uppskattas dess normala vikt och fodergivan blir då 1,5 % av den. VIKTIGT är att hästen ej skall svältas då fång är ett sjukdomstillstånd och ett sjukt djur måste få mat!

Beroende på hur dålig hästen/ponnyn är kan det vara nödvändigt att behandla den på djursjukhuset under en tid.

Långtidsbehandling av fång
Ca 2 veckor efter initialbehandlingen har påbörjats (denna tid beror på hur snabbt hästen svarar på behandling).

1. Smärtstillande mediciner minskas ned för att sedan avslutas. Hästen skall då röra sig obehindrat utan smärtstillande, annars fortsätter behandlingen tills djuret är komfortabelt.

2. Boxvila (eller liten utebox max 5 x 5 m) i minst 2 veckor. Hästen kan börja skrittas/ ledas för hand då den har varit utan smärtstillande i minst 2 dagar, förutsatt att den är symtomfri. Utevistelsen ökas gradvis tills hästen kan släppas i mindre hage. VILA ÄR AV STÖRSTA BETYDELSE!!!!

3. Verkning och skoning. Tån skall hållas kort och trakterna får ej bli för höga. Oftast rekommenderas PG-skor.

4. Inget kraftfoder. Håll hästen smal. Detta betyder oftast inget kraftfoder. Fibergy (fångfoder från Dodson & Horrell rekommenderas som alternativ att kunna blanda i mediciner, vitaminer och mineraler).

Övriga punkter
- Alla hästar blir inte friska trots intensiv behandling!
- Graden av smärta och hur hästen svarar på behandling är avgörande för prognosen för överlevnad.
- En häst som en gång haft fång kan alltid få det igen.
- Att identifiera utlösande faktorn kan i många fall vara omöjligt, men är viktig för korrekt behandling.
- Korrekt foderstat + hovvård är nyckelorden i kontrollen av fånghästar.
- Det är bättre med förebyggande vård, framför allt med ponnyer som är i risk zonen för att drabbas av fång, än att vänta tills symtom uppstår.
- Räkna med minst 6 veckors vila efter avslutad behandling, innan hästen kan börja ridas igen. Detta för att minska risken för hovbensrotation.

Kommentarer

Populära inlägg